Aktualności

EGZAMINY POPRAWKOWE

EGZAMINY POPRAWKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

25.08.2020 (WTOREK), GODZ. 9.00:
– język polski
– statystyka
– język angielski (klasa II b, III wz)

 26.08.2020 (ŚRODA), GODZ. 9.00:
– matematyka
– język angielski (klasa I d)
– język angielski zawodowy

Stypendia Starosty Ostrowieckiego

W dniu 25 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miała miejsce uroczystość wręczenia uczniom szkół średnich Stypendiów Starosty Ostrowieckiego w dwóch kategoriach: dydaktycznej i sportowej. Bardzo nam miło, że wśród 11 stypendystów, którzy z rąk Pani Starosty Marzeny Dębniak odebrali czeki i okolicznościowe upominki, znalazła się Katarzyna Szeląg, tegoroczna absolwentka naszego technikum w zawodzie technik ekonomista. Kasia szkołę ukończyła z wyróżnieniem osiągając średnią 5,24. W każdym roku szkolnym uczestniczyła w licznych konkursach przedmiotowych, w bieżącym roku szkolnym w II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej zdobyła tytuł laureata etapu powiatowego; w Olimpiadzie Wiedzy o ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który ze względu na stan pandemii stał się etapem ogólnopolskim. Została także finalistką VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto Kasia jest stypendystką III i IV edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Jako uczestniczka projektu Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja zdobyła dodatkowe kwalifikacje uzyskując certyfikaty z zakresu obsługi turystów turystyki prozdrowotnej i carvingu. Obok zainteresowania tematyką ekonomiczną od lat interesuje się turystyką. 

Koniec roku szkolnego stał się również okazją do wyróżnienia innych uczniów, którzy odnieśli różnorodne sukcesy dydaktyczne, artystyczne i sportowe. W grupie wyróżnionych listami gratulacyjnymi znalazła się trójka tegorocznych absolwentów w zawodzie  technik ekonomista (w kategorii dydaktycznej): Wioleta Grzyb – laureatka II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej; Estera Cudzik – laureatka VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych, tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów;  Piotr Wiśniewski – finalista VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii sportowej uczeń klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Paweł Wieczorek – członek klubu sportowego  sportów siłowych i kulturystyki „Wiking Starachowice”. Podczas Mistrzostw Polski w Spale (21. – 22. grudnia 2019 r.) zajął I miejsce w trójboju siłowym w kategorii j.18 kat. wag. 93 kg z wynikiem 655 kg oraz I miejsce w wyciskaniu leżąc w kategorii j18 OPEN z wynikiem 586.68 pkt. IPF. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w formie transmisji live.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową w dniu 26.06.2020 r. (piątek) godz. 9:30 na której odbędzie się transmisja live: https://zs1.net/live/

II EDYCJIA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY KONSUMENCKIEJ

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach ogłosił wyniki II Edycji Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Bardzo nam miło, że wśród laureatów szczebla wojewódzkiego znalazła się nasz uczennica Wioleta Grzyb z kl. IVa Technik Ekonomista, przygotowywana przez Małgorzatę Giemza.

Na etapie powiatowym laureatami zostały uczennice:

  1. Wioleta Grzyb           kl.IV a Technik Ekonomista
  2. Katarzyna Szelag     kl.IV a Technik Ekonomista
  3. Klaudia Smardz        kl.III d Technik Handlowiec
  4. Sara Kamińska         kl.III a Technik Ekonomista

Olimpiada była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie naszego województwa świętokrzyskiego.
Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Olimpiada składała się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), oraz wojewódzkiego (test one line jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).
Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:
• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Wojewoda Świętokrzyski
• Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.