Odbiór Dyplomów

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza absolwentów do sekretariatu szkoły z roku szkolnego 2018/2019 – klasa III WZ w celu odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Aby odebrać dokument, należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Jednocześnie informujemy, że dyplomy otrzymują absolwenci, którzy zdali wszystkie egzaminy w danym zawodzie.