„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”.

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim został zakwalifikowany do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Celem akcji jest wzrost wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz poznanie, jakie możliwości młodym ludziom dają Fundusze Europejskie oraz jak wspierają tworzenie i rozwój firm.

Akcja skierowana była do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W naszej szkole „Lekcję …” w klasie I d i II d przeprowadziła Urszula Pastuszka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Zajęcia podzielone były na dwie 45 – minutowe lekcje. Podczas pierwszej z nich uczniowie oglądali film animowany wprowadzający do lekcji, a także uczyli się tworzyć uproszczony model biznesowy (Business Model Canvas) i wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów. Podczas drugiej części zajęć uczniowie grali w grę edukacyjną „Czas na Start-up!” Podczas gry uczniowie wcielali się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku.