Próbna ewakuacja

W dniu 29 października 2019 r. o godz. 1030 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się próbna ewakuacja. Ewakuacja polegała na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu się uczniów i pracowników z miejsc, w których przybywanie mogło zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każda szkoła musi wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego co rocznie odbywa się trening ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Sygnał do ewakuacji dał alarmowy 10 – krotny dzwonek szkolny. Została przeprowadzona ewakuacja uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W ewakuacji brało udział 438 uczniów, 26 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na placu wewnętrznym szkoły był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym czasie. Nadmienić należy, że na zajęciach z wychowawcą zostały przypomniane zasady ewakuacji oraz drogi, którymi uczniowie opuszczają budynek szkoły. Należy także podkreślić fakt, że uczniowie bez paniki, z dużym zdyscyplinowaniem wykonali zadanie próbnej ewakuacji. Wszystko przebiegło sprawnie. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka straży pożarnej, dla których ewakuowanie szkoły jest ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkolnymi. Tak też było tym razem, na prośbę Dyrektora Szkoły w ćwiczeniu udział wzięli funkcjonariusze z KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.