Konkurs z okazji 95 – lecia istnienia szkoły !

Temat konkursu: Historia mojej szkoły – 95 lat ,,Kopernika”

Prace mogą ukazywać życie szkoły  w różnorodny sposób, np. w formie plakatów, kolażu, akwarel, rycin bądź innych form.

Mogą przedstawiać:
– postacie związane z historią szkoły  
– zajęcia dodatkowe   
–  krwiodawstwo  
– projekty zagraniczne  
– wycieczki szkolne  
– działalność charytatywna  
– działalność Samorządu Szkolnego 
– inne  

Technika: dowolna 
Format pracy: A1 
Termin oddawania prac: do 30.11.2019 r. do p. Małgorzaty Wieczorek i p. Doroty Kępińskiej. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas uroczystych obchodów  95- lecia szkoły.