Podsumowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”

21 listopada 2019r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św. odbyło się podsumowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”.  Naszą szkołę objęło poddziałanie 8.5.1 podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Swoją obecnością zaszczycili nas: 
V-ce Starosta Powiatu Ostrowieckiego –  Pan Andrzej Jabłoński
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia ki Spraw Społecznych – Pan Mariusz Łata
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Małgorzata Stafijowska
Dyrektorzy CKZ w Kielcach – Pan Bartosz Prońko i Pan Mariusz Kotarzewski, których powitali uczniowie oraz Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Kutera.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny oraz stoiska, które odzwierciedlały program kursów zawodowych w których uczestniczyli. Uczniowie zaprezentowali pokaz synchroniczny podawania do stołu, taniec zumbę i karaoke w ramach kursu animator czasu wolnego. Szkolna załoga barmańska częstowała bezalkoholowymi drinkami. Młodzi hotelarze przedstawili humorystyczne wspomnienia z płatnych staży. Kursowi kelnerzy nakryli stół dla czterech osób, a uczestnicy kursu manager hotelu  zaprezentowali makiety i rysunki  wymarzonych obiektów hotelowych. Na stoisku carvingu uczennice rzeźbiły w owocach i warzywach.

W efekcie odbytych kursów uczniowie otrzymali:

  • animator czasu wolnego – 20 certyfikatów
  • barman–40 certyfikatów
  • kelner – barista -20 certyfikatów
  • kelner -20 certyfikatów
  • manager hotelu- 20 certyfikatów
  • obsługa recepcji – 10 certyfikatów
  • carving – 10 certyfikatów
  • obsługa turystyki prozdrowotnej (kurs wyjazdowy) – 90 certyfikatów.

Każdy uczeń uczestniczył w zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz w  zajęciach w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery SPInKA oraz otrzymał wsparcie z kompetencji kluczowych: języka angielskiego – 80 godzin, matematyki – 120 godzin lub przedsiębiorczości – 40 godzin – w zależności od wyboru przez uczestnika. 

Płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin – odbyło 29uczniów, które realizowano w hotelu: Accademia, Pod Parowozem i Red w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Panorama w Jędrzejowie.

Szkoła otrzymała ponadto wsparcie – około 120 tysięcy – na doposażenie w sprzęt pracowni hotelarskiej oraz obsługi gościa – otrzymaliśmy recepcję, komputery, rzutniki multimedialne, stoły cateringowe oraz krzesła, zastawę i bieliznę stołową.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne kursy.

Bogumiła Baszak
Agnieszka Bęben
Bożena Mazik
Dorota Szczałuba