Zalecenia higieniczne w szkołach i placówkach oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.