Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych !

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Ponadto prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości wysyłanych za pomocą e-dziennika, śledzenia strony internetowej szkoły, stron internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

APEL DO PRACODAWCÓW !

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

O dalszych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Pełna treść komunikatu jest opublikowana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach