INFORMACJA DLA UCZNIÓW którzy przystępowali do EPKwZ w sesji styczeń- luty 2020.

 W dniu 20 marca 2020 r. ( piątek) zgodnie z planem powinniśmy otrzymać wyniki EPKwZ z sesji styczeń 2020 – będziemy się kontaktować z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego i przekazywać Wam indywidualne wyniki egzaminu.

W przypadku niepowodzenia, niezdania egzaminu lub jego części – prosimy uczniów o wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej skanu lub wyraźnego zdjęcia deklaracji na adres e- mail szkoły sekretariat@zs1.net – co umożliwi ponowne zgłoszenie do egzaminów zawodowych lub ich części w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 r.