Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów oraz suplementów do dyplomów według indywidualnego harmonogramu przesłanego drogą e-mail.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny 41 263 08 60 lub 41 263 08 70.

Osoby odbierające dokumenty powinny mieć dokument potwierdzający tożsamość, własny długopis oraz maseczkę i rękawiczki.