Stypendia Starosty Ostrowieckiego

W dniu 25 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miała miejsce uroczystość wręczenia uczniom szkół średnich Stypendiów Starosty Ostrowieckiego w dwóch kategoriach: dydaktycznej i sportowej. Bardzo nam miło, że wśród 11 stypendystów, którzy z rąk Pani Starosty Marzeny Dębniak odebrali czeki i okolicznościowe upominki, znalazła się Katarzyna Szeląg, tegoroczna absolwentka naszego technikum w zawodzie technik ekonomista. Kasia szkołę ukończyła z wyróżnieniem osiągając średnią 5,24. W każdym roku szkolnym uczestniczyła w licznych konkursach przedmiotowych, w bieżącym roku szkolnym w II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej zdobyła tytuł laureata etapu powiatowego; w Olimpiadzie Wiedzy o ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który ze względu na stan pandemii stał się etapem ogólnopolskim. Została także finalistką VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto Kasia jest stypendystką III i IV edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Jako uczestniczka projektu Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja zdobyła dodatkowe kwalifikacje uzyskując certyfikaty z zakresu obsługi turystów turystyki prozdrowotnej i carvingu. Obok zainteresowania tematyką ekonomiczną od lat interesuje się turystyką. 

Koniec roku szkolnego stał się również okazją do wyróżnienia innych uczniów, którzy odnieśli różnorodne sukcesy dydaktyczne, artystyczne i sportowe. W grupie wyróżnionych listami gratulacyjnymi znalazła się trójka tegorocznych absolwentów w zawodzie  technik ekonomista (w kategorii dydaktycznej): Wioleta Grzyb – laureatka II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej; Estera Cudzik – laureatka VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych, tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów;  Piotr Wiśniewski – finalista VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii sportowej uczeń klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Paweł Wieczorek – członek klubu sportowego  sportów siłowych i kulturystyki „Wiking Starachowice”. Podczas Mistrzostw Polski w Spale (21. – 22. grudnia 2019 r.) zajął I miejsce w trójboju siłowym w kategorii j.18 kat. wag. 93 kg z wynikiem 655 kg oraz I miejsce w wyciskaniu leżąc w kategorii j18 OPEN z wynikiem 586.68 pkt. IPF. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.