„WSPÓLNIE ZAPLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA”

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pomysły na działania rozwojowe. Z propozycji, które w największym stopniu realizować będą cele/priorytety nowej ścieżki rozwoju miasta, powstaną projekty, które zostaną włączone do Planu Rozwoju Lokalnego i następnie będą w jego ramach realizowane.
Zgłaszając zadanie należy pamiętać, by pomysły były wykonalne, tj. możliwe do wdrożenia przez Gminę lub inny podmiot. W razie potrzeby pracownicy Urzędu Miasta (Wydział Planowania i Rozwoju, nr tel. 41 2672109, 41 26722139, 41 2672209, 41 2672225), codziennie w godzinach pracy urzędu, służyć będą pomocą w jego wypełnieniu.
Można również zadać pytanie drogą elektroniczną na adres: opril@um.ostrowiec.pl
Wypełnione karty pomysłów (w załączniku) należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2020 r. w:
Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5,
Rawka Od Nowa – MOSiR ul. Mickiewicza 32,
Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Siennieńska 54,
lub przesłać drogą mailową na adres: opril@um.ostrowiec.pl