Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

Egzaminy pisemne poprawkowe (8 września br. – wtorek, godz. 14.00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w czerwcu br. 

Formularz oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym znajduje się na naszej stronie internetowej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.