Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r.

KLASY I
– godz. 9.00 – plac przed szkołą (w przypadku deszczowej pogody – mała sala gimnastyczna, wejście główne);

– godz. 9.30 – 10.30 – spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

Klasa I a (technik ekonomista, technik hotelarstwa), wych. Bogumiła Baszak, sala 31

Klasa I b (technik spedytor/ technik handlowiec), wych. Urszula Pastuszka, sala 30

Klasa I c (technik żywienia i usług gastronomicznych), wych. Ewa Góra, sala 18

Klasa I wzp (klasa wielozawodowa), wych. Ilona Kosiak, sala 24;

– godz. 10.40 – ślubowanie klas pierwszych (mała sala gimnastyczna)

KLASY II
– godz. 9.30 – plac przed szkołą (w przypadku deszczowej pogody – duża sala gimnastyczna, wejście przy bloku wychowania fizycznego od strony parkingu)

KLASY III i IV
– godz. 10.00 – plac przed szkołą (w przypadku deszczowej pogody – duża sala gimnastyczna, wejście przy bloku wychowania fizycznego od strony parkingu)

Informujemy, że każdy uczeń wchodzący do budynku szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki lub przyłbicy w celu zasłonięcia ust i nosa.

Prosimy też, aby w miarę możliwości zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.

W przypadku braku takiej możliwości prosimy o zasłanianie ust i nosa maseczka lub przyłbicą, również na placu przed szkołą.