Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

„Młodość jest fundamentem, na którym ma się oprzeć budowla życia”
Jakub Alberione

1. września 2020 roku z pewnością przejdzie do historii jako nietypowy dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Jak już na początku zaznaczyła pani dyrektor Agnieszka Kutera, społeczność szkolna spotkała się po wielu miesiącach nie wirtualnie, ale „ na żywo” – choć z podziałem na poszczególne klasy.

Pani dyrektor serdecznie powitała całą dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów – szczególnie tych, którzy rozpoczynają nową przygodę edukacyjną w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

Zaznaczyła, że rok ten będzie niełatwy dla wszystkich, ale przy wzajemnej współpracy, odpowiedzialności i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego uda nam się pokonać wszelkie trudności, zrealizować pasje, marzenia, plany.

Na zakończenie uroczystości życzenia złożyła również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Gabriela Szot.

Dla klas pierwszych nie był to koniec wrażeń, ponieważ po spotkaniu z wychowawcami złożyli oni jeszcze uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, stając się tym samym pełnoprawnymi uczniami „Ekonomika”. Pani dyrektor – Agnieszka Kutera – oraz druga przewodnicząca SU – Laura Burek – złożyły nowym uczniom życzenia zdrowia, wytrwałości, wielu sukcesów, wspaniałych przyjaźni , a przede wszystkim całego roku szkolnego „w realu”.