Informacja dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. i rozpocznie się o godz. 14.00. Zdających prosimy o przyjście na godzinę 13.00.

Egzamin z języka polskiego i matematyki odbędzie się w małej sali gimnastycznej, natomiast z języka angielskiego i języka rosyjskiego w salach 100 i 102.

Absolwenci do budynku wchodzić będą wejściem od strony parkingu szkolnego (przy bloku wychowania fizycznego).

Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, a także posiadania maseczki/ przyłbicy oraz własnych przyborów i dokumentu tożsamości.