Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie zapraszają wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I na zebranie związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 17.09.2020 r. (czwartek) o godz. 16.30. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (zasłonięte usta oraz nos, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły).
Przydział sal na spotkania z wychowawcami jest następujący:

  • klasa I a (technik ekonomista, technik hotelarstwa) – sala 31 (II piętro);
  • klasa I b (technik spedytor, technik handlowiec) – sala 30 (II piętro);
  • klasa I c (technik żywienia i usług gastronomicznych) – sala 7 a (parter);
  • klasa I wz (wielozawodowa) – sala 24 (I piętro).

    Jednocześnie informujemy, że o godzinie 17.30 w sali 21 (I piętro) odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych rad oddziałowych z dyrekcją szkoły.

    UWAGA!
    W przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego spotkanie może zostać odwołane, a wszelkie informacje będą przekazane drogą on-line.