SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do 30 września 2020 r. 
należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do kierownika szkolenia praktycznego – pokój nr 15.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej w wersji elektronicznej
w roku szkolnym 2020/2021 została opublikowania pod adresem: https://zs1.net/matura-2020-2021/

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

  • zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z aneksem.