SPOTKANIA ONLINE Z RODZICAMI / PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW

Szanowni Rodzice!
W związku z zawieszeniem zajęć w Szkole i przejściem na nauczanie zdalne spotkanie z rodzicami odbędzie się online z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – aplikacja Microsoft Teams.

Harmonogram spotkań:
Klasy IV – 19.11.2020 r. godz. 16:00
Klasy I-III – 26.11.2020 r. godz. 16:00

Bardzo prosimy, aby rodzice zalogowali się na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Instrukcja dla rodziców/prawnych opiekunów: