Spotkanie z rodzicami – podsumowanie

W dniach 19 oraz 26 listopada 2020 r. punktualnie o godz. 16:00 odbyły się spotkania z rodzicami (wywiadówki), pierwszy raz w nowej formule. Wychowawcy spotkali się z rodzicami na platformie Microsoft Teams, na której nasza szkoła prowadzi lekcje on-line. Z pewnością była to dla rodziców namiastka tego, co ich dzieci przeżywają na co dzień podczas kształcenia na odległość. W opinii rodziców było to ciekawe doświadczenie. Oczywiście nie obyło się bez pewnych problemów technicznych. Serdecznie przepraszamy z tego miejsca wszystkich tych, którym nie udało się zalogować i obiecujemy dołożyć wszelkich starań, by w przyszłości takie sytuacje się nie powtórzyły.

Wychowawcy klas podczas spotkań on-line poinformowali o bieżących wynikach nauczania i frekwencji, przypomnieli zasady usprawiedliwiana nieobecności, przekazali informacje o wydarzeniach z życia klasy i szkoły, tj. Europejski Dzień Języków, Narodowe Czytanie. Poinformowali również o zmianie planu lekcji od 14.12.2020 r. i przypomnieli zasady zdalnego nauczania obowiązujące w Zespole Szkół Nr 1.

Frekwencja podczas spotkań była bardzo wysoka, co niezwykle nas ucieszyło. Zastanawiamy się, czy w przyszłości, już po okresie pandemii, nie powinniśmy organizować takich spotkań w zdalnej formule.

Dyrekcja Szkoły dziękuje wszystkim rodzicom za udział w zdalnych spotkaniach, a wychowawcom klas za wzbogacenie ich ciekawymi prezentacjami i materiałami.

Wszystkim życzymy zdrowia i wytrwałości w tym niełatwym czasie.
Agnieszka Kutera, Dyrektor Szkoły