Zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie opublikowane na BIP:
http://bip.zs1.net/index.php?c=article&id=154