Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim , osiedle Słoneczne 33,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do złożenia złożenie ofert cenowych na:

1) Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – ZS1.S.26.5.2020 z dnia 26.11.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 12:00;

2) Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy pracowników wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne pracowników” – ZS1.S.26.6.2020 z dnia 02.12.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 10:00;

3) „Wywóz oraz utylizacja odpadów stałych niesegregowanych oraz segregowanych (butelki pet)” – ZS1.S.26.7.2020 z dnia 02.12.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 10:00;

4) „Wykonanie okresowych kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych”  – ZS1.S.26.8.2020 z dnia 02.12.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 10:00;

5) „Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim” – ZS1.S.26.9.2020 z dnia 02.12.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 10:00;

6) „Dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim” – ZS1.S.26.10.2020 z dnia 02.12.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 10:00;

7) „Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim” ZS1.S.26.11.2020 z dnia 02.12.2020 r.; termin składnia ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. godz. 10:00;

Szczegółowe informacje na temat powyższych postępowań znajdują się na stronie BIP:
www.bip.zs1.net