50 szkolnych pakietów multimedialnych OSE dla naszej szkoły!

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazł się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał łącznie 50 sztuk „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, z których każdy składa się z tabletu Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysika.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 39 450 zł netto (48 523,50 zł brutto).

Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Z poważaniem
Agnieszka Kutera, Dyrektor Szkoły