Spotkanie z rodzicami (wywiadówka on-line)

Szanowni Rodzice!
W związku z obecną sytuacją i zdalnym nauczaniem spotkania z rodzicami odbędą się online z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – aplikacja Microsoft Teams.

Harmonogram spotkań:
Klasy I – IV (z wyjątkiem klasy II A) – 28.01.2021 r. godz. 17:00
Klasa II A – 29.01.2021 r. godz. 16:30

Bardzo prosimy, aby rodzice zalogowali się na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Linki do spotkań zostały wysłane sms-em, wiadomością na e-dzienniku jak również link jest dostępny w e-dzienniku po zalogowaniu się na konto rodzica/prawnego opiekuna.

Instrukcja dla rodziców/prawnych opiekunów: