21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu.

                                                                                                            Piotr Bąk

Nie miecz, nie tarcz – bronią języka,
Lecz – arcydzieła.

                                                                                                                                                                      Cyprian Kamil Norwid 

Jakie rozkosze, jakie rozkosze!

Umieć wypisać słowo po słowie,

Co marzę w myślach, co w sercu noszę

Karta zrozumie, pióro wypowie.

                                                                                Władysław Syrokomla       

O mowo polska, ty czujny odzewie serdecznych żalów, utrwalony w śpiewie.

                                                                                      Stanisław Wyspiański

Tyś nasza twierdza, tarcza, opieka i obrona.

Ojczysta święta mowo, bądź z serca pozdrowiona!

                                              Leopold Staff           

Językowy obraz świata to obraz rzeczywistości utrwalony w języku

 i niejako narzucony lub sugerowany użytkownikom, podlegający

weryfikacji na drodze obserwacji kontrolnych i (…) refleksji, nie jest

odbiciem obrazu świata, lecz jego interpretacją, a po części kreacją.

Chodzi mi o to, aby język giętki wypowiedział wszystko,

co pomyśli głowa.

A czasem był jak piorun prędki jasny prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa…

                                                                           Juliusz Słowacki