Dramatyczne braki krwi, pomóżmy szpitalom leczyć chorych

Zwracamy się do wszystkich pełnoletnich, zdrowych i chcących pomóc uczniów o oddanie krwi w naszym szpitalu. Sytuacja jest bardzo trudna, musiały zostać odwołane duże zabiegi operacyjne. Wynika to z braku krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa. Do punktów pobrań zgłasza się zbyt mało dawców w stosunku do potrzeb. Idziemy oddać krew 21.04.2021 r. – w środę. Prosimy o kontakt z. p. D. Kępińską lub p. M. Wieczorek przez dziennik lub platformę teams.