Uwaga maturzyści !

Informacje dla zdających dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zdający przychodzą na godzinę 8.00, jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00, lub na 13.00, jeśli egzamin rozpoczyna się o 14.00. Czekają na wejście do szkoły zachowując dystans społeczny (1,5 m). Nie mają przy sobie zbędnych rzeczy (torebki, telefony), jedynie dowód osobisty, przybory piśmiennicze i przybory określone w komunikacie dyrektora CKE. W przypadku, gdy zdający posiada przy sobie rzeczy, których nie może wnieść do sali egzaminacyjnej, pozostawia je w worku foliowym, który otrzyma w szkole, w wyznaczonym do tego miejscu (szatnia lub siłownia). Po zakończeniu egzaminu zdający niezwłocznie opuszczają szkołę tą samą trasą, którą wchodzili na teren szkoły.

04.05.2021 (wtorek), język polski, PP, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

Klasy IV a, IV b – boczne wejście (od strony parkingu), rzeczy pozostawiane w siłowni; uczniowie udają się „nową” klatką schodową (w bloku wychowania fizycznego) do swoich sal egzaminacyjnych (zachowując dystans społeczny).

Klasy IV c, IV d oraz absolwenci z lat minionych – główne wejście (przy portierni), rzeczy pozostawiane w szatni; uczniowie (kl. IV c) zdający egzamin w sali na I piętrze udają się tam klatką schodową znajdującą się naprzeciwko sklepiku; absolwenci i uczniowie zdający egzamin w sali gimnastycznej kierują się do wejścia do sali znajdującego się po lewej stronie za szatniami. 

05.05.2021 (środa), matematyka, poziom podstawowy, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

Klasy IV a, IV b – boczne wejście (od strony parkingu), rzeczy pozostawiane w siłowni; uczniowie udają się „nową” klatką schodową (w bloku wychowania fizycznego) do swoich sal egzaminacyjnych (zachowując dystans społeczny).

Klasy IV c, IV d oraz absolwenci z lat minionych – główne wejście (przy portierni), rzeczy pozostawiane w szatni; uczniowie (kl. IV c i IV d) zdający egzamin w sali na I piętrze udają się tam klatką schodową znajdującą się naprzeciwko sklepiku; absolwenci zdający egzamin w sali gimnastycznej kierują się do wejścia do sali znajdującego się po lewej stronie za szatniami.

06.05.2021 (czwartek), język angielski, poziom podstawowy, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

Klasy IV a, IV b – nowe wejście (od strony parkingu), rzeczy pozostawiane w siłowni; wejście na II piętro „nową” klatką schodową (w bloku wf).

Klasy IV c, IV d oraz absolwenci z lat minionych – główne wejście (przy portierni), rzeczy pozostawiane w szatni; wejście na I piętro klatką schodową naprzeciwko sklepiku.

W pozostałe dni zdający wchodzą do szkoły głównym wejściem (przy portierni), rzeczy pozostawiają w szatni i wchodzą na piętro klatką schodową naprzeciwko sklepiku.