Pożegnanie absolwentów

Koleżanki i Koledzy!

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 imienia Mikołaja Kopernika pragnie bardzo serdecznie pożegnać Was – dziś już absolwentów klas IV Technikum Nr 1. Ktoś, kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno rozpoczęliście nowy etap życia w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaj Kopernika, a dziś żegnacie już tę szkołę. Przeżywaliście tu radość sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. To tu poznawaliście i próbowaliście zrozumieć otaczający świat. Przed Wami jeszcze egzamin maturalny, a potem opuścicie szkolne mury i rozpoczniecie nowy etap swojego życia.

Realizujcie więc z pasją swoje marzenia, plany.
Zdobywajcie nowe szczyty, bądźcie otwarci, wytrwali.
Kochajcie życie, podróże, nowe wyzwania.
Kierujcie się w swoim wędrowaniu słowami Jana Pawła II:
Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść pod prąd, do góry”