Przygotowania kucharzy do egzaminu zawodowego

Zbliża się termin egzaminu zawodowego. Dzięki niemu technicy zdobędą jedną z kwalifikacji zawodowych, a uczniowie szkoły branżowej zawód. Wszyscy starają się przygotować jak najlepiej. Przyszli kucharze z klasy 3WZ w czasie epidemii musieli gotować w domu. Najczęściej wykonywali zestawy egzaminacyjne z lat ubiegłych zwracając uwagę na właściwe przygotowanie stanowiska pracy, przebieg procesu technologicznego i właściwą prezentację.
Na lekcjach zdalnych analizowane było zadanie, a następnie oceniano głównie sposób ekspedycji potrawy.
W szkole w pracowni gastronomicznej odbędą się egzaminy próbne i ostatnie lekcje, na których będzie można skorygować błędy.