UCZENNICA „EKONOMIKA” W CZOŁÓWCE KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJE PRACY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs został objęty honorowym patronem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie regionalnym konkursu, który odbył się 22 kwietnia 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, uczestniczyło 31 uczniów reprezentujących 16 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica klasy 3a Technikum Nr 1, popularnego „Ekonomika”, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista – Martyna Karcz.

Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani Urszula Pastuszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.