Nasi wolontariusze pomagają małej Kai, bo pomaganie mamy we krwi.

W niedzielę 30 maja uczniowie naszej szkoły: Amelia Czekaj 1b, Kasia Karcz 1b, Milena Pocheć 2bp, Amelia Król 1b i Kacper Dryjas 1b, włączyli się w organizację  Kajkowego Dnia Matki i Dziecka, który zorganizowało Ostrowieckie Stowarzyszenie ,,OstroBiec”. Był to dzień imprez sportowych i zabaw, z których dochód przeznaczony zostanie na leczenie Kai Słowik, 3,5 letniej mieszkanki Ostrowca, chorej na nowotwór nerek. Nasi wolontariusze pomagali w organizacji bajkowego biegu przebierańców, pokazach mody i loterii fantowej.