Nasi uczniowie oddali krew i dzielnie reprezentowali szkołę w Wieloboju Sportowym dla Krwiodawców

W środę, 6 października,  9 uczniów z klas II, III i IV oddało krew w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chętnych było więcej, ale niestety niski poziom hemoglobiny i małe problemy zdrowotne kilku osób spowodowały dyskwalifikacje czasowe. 

Natomiast w piątek, 8 października, Kinga Wosiek z kl. 3a, Adam Pawłowski z kl.4a, Bartek Ogłaza, Olaf Kądziela i Maciek Kołodziejczyk z kl.3d wywalczyli II miejsce w Wieloboju Sportowym na Gutwinie, który dla oddających krew uczniów wszystkich szkół średnich z Powiatu Ostrowieckiego zorganizowali Polski Czerwony Krzyż i Komisja do Spraw Krwiodawstwa. Celem w/w wydarzenia była integracja honorowych dawców krwi, wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja.

Dorota Kępińska i Małgorzata Wieczorek – opiekunki szkolnego koła PCK, HDK i Wolontariatu