Dzień Języków w „Ekonomiku”

W tradycję naszej szkoły wpisało się coroczne obchodzenie Dnia Języków, które popularyzuje naukę języków obcych. W tym roku uczniowie klas I-III  mieli przedstawić tradycję i kulturę różnych krajów europejskich. Już od rana szkoła tętniła życiem. Uczniowie z zaangażowaniem przygotowywali się do przedstawienia swoich programów artystycznych, quizów i prezentacji.  Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Węglewicz wraz z nauczycielami języków obcych. Pedagodzy przywitali młodzież w różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Gromkie oklaski towarzyszące występom pokazały, jak bardzo młodzieży podobał się przygotowany program. Występom przyglądało się również Jury w składzie p. dyr. Małgorzata Węglewicz, p. wice- dyr. Agnieszka Kutera, p. pedagog Iwona Adamczyk, p.  Anna Czuba- nauczyciel- bibliotekarz oraz przedstawiciel samorządu szkolnego Wiktor Krzemiński.  Chociaż poziom przygotowania  był bardzo wyrównany, Jury postanowiło przyznać :

I miejsce klasie 3a  (Rosja)

II miejsce ex aequo klasom 3c ( Portugalia) i 2c   (Niemcy)

III miejsce klasie 1b (Francja)

Wyróżnienie otrzymała klasa 3A (Polska)

Nagrodzonym wręczono upominki, a pozostałym nagrody pocieszenia.

Poza zmaganiami artystycznymi, uczniowie poszczególnych klas przygotowali charakterystyczne dania dla danych krajów. Jednocześnie w naszej kawiarence „Jedzenie  Świata” można było spróbować pyszności zarówno na słono jak i na słodko przygotowanych przez klasy  1c, 2c i 3c pod  opieką p. Bożeny Mazik i Danuty Moskalewicz – nauczycieli przedmiotów gastronomicznych .

Uroczystość koordynowały p. Renata Bryła, p. Marta Jarecka  i p. Aneta Krawczyk przy współpracy z nauczycielami  języków obcych.