Spotkanie z rodzicami (wywiadówka on-line)

Szanowni Rodzice!
W związku z obecną sytuacją spotkania z rodzicami odbędą się online z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – aplikacja Microsoft Teams w dniu 18.11.2021 r. o godz. 16:00.

Bardzo prosimy o zalogowali się na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Linki do spotkań zostały wysłane w wiadomości na e-dzienniku jak również link jest dostępny po zalogowaniu się na konto rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia w e-dzienniku.

Instrukcja dla rodziców/prawnych opiekunów: