Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022

W dniu 23.11.2021r w naszej szkole odbył  się I etap Olimpiady Wiedzy o ZUS, w którym wzięło udział 12 uczniów z klas III i IV Technik Ekonomista.

Uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru. Mieli na to maksymalnie 30 minut. Pytania dotyczyły całego obszaru ubezpieczeń społecznych – od zasiłków po emerytury i zasady rozliczeń z ZUS. 

Ostatecznie o tym, którzy uczniowie zakwalifikują się do II etapu Olimpiady, dowiemy się najpóźniej 17 grudnia 2021 r. Wyniki opublikowane zostaną na stronie zus.pl/edukacja.

Od roku szkolnego 2021/2022 Olimpiada organizowana przez ZUS jest na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. To oznacza, że laureaci Olimpiady są zwolnieni z części egzaminu zawodowego w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Dodatkowo – dzięki współpracy ZUS z uczelniami – laureaci olimpiady otrzymują indeksy na wybrane kierunki studiów, np. administracyjne, prawne i ekonomiczne.