„Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”

Hotelarze uczestniczą w projekcie Regionalnej Organizacji Turystycznej woj. świętokrzyskiego pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”

Uczniowie klasy 3pa w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczą w praktycznych szkoleniach zawodowych w zakresie:

– Szkolenie z wiedzy o regionie świętokrzyskim,

– Szkolenie informatora turystycznego,

– Podstawy przewodnictwa turystycznego,

– Prowadzenie punktu informacji turystycznej,

– Zajęcia z języka angielskiego.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u uczniów oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni hotelarsko-turystycznej. Uczniowie wezmą udział w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej, hotelach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej.