BRĄZOWA TARCZA DLA NASZEJ SZKOŁY!

Poznaliśmy już najlepsze technika w województwie świętokrzyskim. Miło nam poinformować, że w Rankingu Perspektyw nasza szkoła uplasowała się na 12 miejscu w województwie świętokrzyskim i otrzymaliśmy Brązową Tarczę!

Ranking stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze szkoły, która najlepiej doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Wszystkie rankingi zostały opublikowane na portalu edukacyjnym: https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-swietokrzyski

Gratulacje dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły.