WAŻNA INFORMACJA

Proces rekrutacji uczniów  na  zagraniczne staże zawodowe został ukończony.

Lista główna i lista rezerwowa są zamieszczone na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do szkoły.

Osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w projekcie
do 11 lutego 2022 r.

Wiadomość o udziale  lub rezygnacji proszę przesłać przez Dziennik do p. Doroty Jaros. 

W dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 15.30 w sali 26 odbędzie się spotkanie
dla osób z listy głównej i listy rezerwowej.

Na spotkaniu zostaną podpisane pierwsze dokumenty projektowe.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Nieobecność na zebraniu jest równoznaczna z rezygnacją z wyjazdu.

Zespół Erasmusa+

D.Jaros, D.Mazan, I.Marzec, M.Jarecka