Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” 2022 – Poznajmy najlepszych ekspertów prawa pracy wśród młodzieży „Ekonomika”

Z roku na rok coraz większą popularnością wśród uczniów naszej szkoły cieszy się Ogólnopolski Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.  W tym roku szkolnym chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło aż 30 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Nr 1 kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Tegoroczną, IX edycję konkursu honorowym patronatem objął Minister Edukacji i Nauki.

Celem konkursu jest podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia. Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Szkolnej Komisji konkursowej przewodniczył Pan Kierownik Andrzej Świć, a nad prawidłowym przebiegiem eliminacji szkolnych czuwało dwóch nauczycieli. Eliminacje prowadzone były równolegle w dwóch salach lekcyjnych wypełnionych niemal do ostatnich miejsc przez uczestników. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Komisja Konkursowa wyłoniła dwie uczennice, które uzyskały najwyższą ilość punktów, tj. 22 i to one będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie na szczeblu regionalnym.

Są to:
Weronika Ostatek – uczennica kl.1 technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Martyna Karcz – uczennica kl.3 technik ekonomista wspierane w przygotowaniach do kolejnego etapu przez nauczycieli: Panią Urszulę Pastuszkę oraz Panią Ewę Adamczyk.

Weronice i Martynie życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w rywalizacji międzyszkolnej!