Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informujemy, iż od dnia 07.03.2022 r. obsługę bankową Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim realizował będzie Santander Bank Polska. 

Rachunek podstawowy (dotyczy m.in. opłat: za najem powierzchni użytkowej budynku)

Nr 93 1090 2040 0000 0001 4979 1014.

Rachunek pomocniczy (dotyczy m.in. opłat: za wydanie duplikatu: świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej)

Nr 55 1090 2040 0000 0001 4979 1019.

Rachunek pomocniczy (dotyczy m.in. spłaty pożyczek z ZFŚS)

Nr 66 1090 2040 0000 0001 4979 1015.

Artykuł pochodzi ze strony BIP: http://bip.zs1.net/index.php?c=article&id=268