Spedytorzy planowali karierę zawodową!

W ramach Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych, który odbył się 9. marca 2022 w trybie on – line, Akademia Umiejętności Eurocash połączyła się ze szkołami z całej Polski Głównym celem wydarzenia było promowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji uczniów, pokazanie im możliwości kariery w zawodach logistycznych i spedycyjnych.

W wirtualnym spotkaniu z naszej szkoły brali udział uczniowie klasy 3BŻS kształcący się w zawodzie technik spedytor.  Uczestniczyli oni w ciekawych warsztatach prowadzonych metodami coachingowymi z możliwością zadawania pytań.

Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę o rynku pracy i mieli możliwość zaplanowania swojej ścieżki rozwojuzawodowego u jednego z największych pracodawców w kraju. Była to okazja zdobycia doświadczeń zawodowych oraz fachowej wiedzę o specyfice i kierunkach rozwoju w branży logistycznej.

Uczestnicy Festiwalu otrzymali Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.