HOTELARZE PODNOSZĄ KOMPETENCJE ZAWODOWE

Piętnastu uczniów klasy hotelarskiej Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowcu Św. uczestniczących w projekcie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” otrzymało certyfikaty ukończenia szkoleń. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpiło 8 marca. Z tej okazji młodzież przygotowała poczęstunek i zaprezentowała profesjonalne nakrycia stołów śniadaniowych. Po oficjalnej części wręczenia certyfikatów uczniowie klasowo świętowali Dzień Kobiet.

 Certyfikaty wręczali: 

– dyrektor szkoły – Małgorzata Węglewicz,

– wicedyrektor – Agnieszka Kutera

– kierownik kształcenia praktycznego – Andrzej Świć.

Każdy z uczniów otrzymał certyfikat z następujących szkoleń:

– Szkolenie z wiedzy o regionie świętokrzyskim,

– Szkolenie informatora turystycznego,

– Podstawy przewodnictwa turystycznego,

– Prowadzenie punktu informacji turystycznej,

– Zajęcia z języka angielskiego.

Już w kwietniu uczestnicy projektu będą dzielić czas nauki w szkole z nauką u  pracodawcy, w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i  pierwszego doświadczenia zawodowego u pracodawcy. Staże zawodowe zwiększą ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej. Staże w ramach projektu zostały sfinansowane przez ROTWŚ.