Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

SIGG

W ramach Projektu Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej młodzież klas Ia, IIa i IIIa Technikum Ekonomicznego oraz II b Technikum Handlowego, uczestniczyła od października do stycznia w kursie one line z zakresu rynku kapitałowego i giełdy. Moduł edukacyjny obejmował szczegółowo obszary:

Bezpieczeństwo, Rynek kapitałowy, Inwestowanie, Papiery Wartościowe i Giełda.

Kurs polegał na uczestnictwie w 10 modułach zamieszczanych na platformie edukacyjnej w strefie wiedzy, w odstępie czasowym od października 2021 do stycznia 2022 r. Młodzież po każdym module i zapoznaniu się z tematyką rozwiązywała testy, zdobywając punkty. Liczba uzyskanych punktów, która umożliwiła uzyskanie dyplomu to 70. Bardzo się cieszymy, że tak znaczna grupa uczestniczących, 

bo aż 21 uczniów ukończyło kurs uzyskując tym samym dyplom.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli na trafne inwestycje podczas trwającej 

Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy udanych inwestycji!

dyplom ukończenia modułu edukacyjnego