Konkurs „Moje finanse”

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Moje finanse” realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. 

Uczniowie klas 2a i 3a w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”. Celem konkursu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz umiejętności uczniów w zakresie racjonalnego zarządzania finansami.

Konkurs przebiega w III etapach: 

I etap składa się z dwóch części: eliminacji wewnątrzszkolnych i rozgrywki międzyszkolnej (studium przypadku). 

Eliminacje wewnątrzszkolne odbyły się na początku marca i polegały na rozwiązaniu testu udostępnionego na platformie programu „Moje finanse”. 

Wyłoniono 3-osobowy zespół uczniów, który udzielił najwięcej prawidłowych odpowiedzi, w jak najkrótszym czasie: Daria Mazurkiewicz z klasy 2a, Wiktoria Gibała i Martyna Karcz z klasy 3a. 

W ramach rozgrywek międzyszkolnych, które odbyły się 15 marca 2022 r. zespół rozwiązywał studium przypadku.

21 marca 2022 r. ogłoszono wyniki. Nasze Ekonomistki znalazły się w gronie 20. zespołów z całej Polski, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu.

W II etapie uczennice mają za zadanie przygotować film na temat bezpieczeństwa w sieci „Nie daj się złowić!”, w terminie i na zasadach określonych w harmonogramie Konkursu.

Wiktorii, Martynie i Darii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych etapach konkursu.

Opiekunowie: Grażyna Sowa i Bogumiła Baszak.