ZŁOTE SZKOŁY NBP

W okresie od stycznia 2022 do marca w Zespół Szkól Nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika,  uczniowie klas 3pa i 3pb realizowali projekt 

– ZŁOTE SZKOŁY NBP – Bezpieczni w finansach osobistych.  

ZŁOTE SZKOŁY NBP to ogólnopolski program, zorganizowany przez Narodowy Bank Polski i skierowany do środowisk szkolnych, jego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Więc jest to bardzo adekwatny temat dla młodzieży naszej szkoły.  

Została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. U nas składała się ona  z   nauczycieli- pani Agnieszki Bęben i Agnieszki Kwiatkowskiej oraz z uczniów klas 3pa i 3pb – Igora Bajerczaka, Oliwii Heneczkowskiej, Mileny Pocheć, Julii Oraniec, Damiana Orłowskiego.   

Drużyna planowała i przeprowadzała zadania programu. Klasa 3pa i 3pb uczestniczyła

w zdobywaniu niezbędnej wiedzy do wykonania zadań i realizacji zadań programu:  

  • Warsztat uczniowski – Bezpieczne Finanse – Bezpieczne Środowisko. 
    Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego praktyczne aspekty wiedzy z zakresu tematu przewodniego edycji. Szkolna drużyna wybrała temat Bezpieczne Finanse- Bezpieczne Środowisko.  
  • Drugim zadaniem była Szkolna debata – Bezpieczne Finanse  Zadanie polegało na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu. W dniu 9 marca 2022 w naszej szkole odbyła się debata – Bezpieczne Finanse. Moderatorkami debaty były: pani Agnieszka Bęben i pani Agnieszka Kwiatkowska Na życzenie uczniów zostali zaproszeni goście w roli ekspertów do spraw bezpieczeństwa bankowego i finansowego oraz bezpieczeństwa tożsamości i cyberprzestępczości. Ekspertem w sprawach ekonomii i bankowości był dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu

I Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. A ekspertem w zakresie cyberprzestępczości – była pani policjant Anna Waliszewska z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim z Wydziału Prewencji. Debata Bezpieczne Finanse miała charakter debaty panelowej. Była to ciekawa „lekcja ekonomii i bezpieczeństwa” z ekspertami.

  • Podsumowaniem projektu szkolnego i trzecim zadaniem była Lekcja z ekonomią. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole.  Młodzież ZS Nr 1uczestniczyła w dwóch lekcjach – Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości? Która została przeprowadzona przez panią Agnieszką Bęben w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Drugą lekcją była lekcja chemii 

– Czy karty płatnicze są szkodliwymi plastikami?  przeprowadzona przez panią Agnieszkę Kwiatkowską i łączyła ona ekonomię  z ekologią poprzez świat chemii.  

Projekt Złote Szkoły NBP pozwolił ukształtować w uczniach świadomość bezpieczeństwa w finansach i postawy proekologiczne poprzez powiązanie płatności kartami z ochroną środowiska naturalnego.