VI Kongres Edukacji finansowej i Przedsiębiorczości

Dnia 23 marca 2022 r. uczniowie klas 2a, 3a w zawodzie Technik ekonomista i klasy 2b w zawodzie Technik handlowiec/Technik spedytor wzięli udział za pośrednictwem specjalnej platformy online w VI Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

W wydarzeniu, które od lat jest miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości, uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

 Kongres odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły: Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Partnerem wspierającym jest Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem technologicznym Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Młodzież uczestniczyła w następujących panelach:

„Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń”

„Sytuacja międzynarodowa i wysoki poziom inflacji a podejście do oszczędzanie i inwestowanie”,

„Czym skorupka za młodu nasiąknie – o potrzebie edukacji wśród młodych”,

„Edukacja oszczędzanie i inwestowanie”.