X Ostrowieckie Dni Szekspira

Byliśmy na X Ostrowieckich Dniach Szekspira
Cztery klasy tj: 3a, 3c, 3d, 4d, wzięły udział w prelekcji „Szekspir jest wszędzie”, dotyczącej literatury tego wspaniałego angielskiego pisarza. Wykład miał miejsce w WSBiP i poprowadził go dr Paweł Kaptur. Młodzież miała okazję zapoznać się z twórczością oraz funkcjonowaniem w języku zwrotów autorstwa Szekspira.