„Wszystko ma swój czas…” Uroczystość pożegnania absolwentów

Po kilku latach przerwy 29. kwietnia 2022 w murach szkoły odbyło się pożegnanie absolwentów. Na uroczystości zakończenia nauki dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika powitała przybyłych: dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, a przede wszystkim absolwentów dyrektor szkoły pani Małgorzata Węglewicz.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru przez klasę IV a nowemu pocztowi sztandarowemu z klasy I b.

Samorząd Uczniowski w składzie: Roksana Różalska, Kornelia Maziarska, Mateusz Bystroń i Damian Orłowski powitał wszystkich zebranych.

Po ciepłym i wzruszającym przemówieniu pani dyrektor Małgorzaty Węglewicz, skierowanym do absolwentów, odbyło się uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych dla uczniów. Uczyniły to: pani dyrektor Małgorzaty Węglewicz, pani wicedyrektor Agnieszki Kutera oraz wychowawczynie klas czwartych: pani Ilona Marzec – wychowawczyni klasy IV a czyli techników ekonomistów, pani Dorota Mazan – wychowawczyni klasy IV b, techników hotelarstwa,  pani Edyta Majecka–Loranty – wychowawczyni klasy IV c – techników żywienia i usług gastronomicznych oraz pani Marlena Chołuj – wychowawczyni techników spedytorów z klasy IV d. Najlepsi uczniowie złożyli tez swoje podpisy w Złotej Księdze. Zostały również wręczone podziękowania dla Rodziców, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Następnie głos zabrały Gabriela Szot oraz Laura  Burek – absolwentki, a zarazem byłe przewodniczące Samorządu Uczniowskiego, które serdecznie podziękowały za  trud włożony w  edukację i wychowanie, a także  za cierpliwość i życzliwość, które  kształtowały umysły i serca. Absolwentki życzyły wszystkim wytrwałości, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. 

Starszych kolegów pożegnali przedstawiciele nowego Samorządu Uczniowskiego –   Roksana Różalska i   Mateusz Bystroń. Życzyli im, by byli nie tylko świetnymi fachowcami, ale przede wszystkim dobrymi ludźmi. Jak pięknie powiedział Mateusz: 

„Wszystko ma swój czas 

i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem…

Jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów

Czas szukania i czas tracenia, czas milczenia i czas mówienia

A dziś jest czas rozstania ze szkołą, koleżankami, kolegami, nauczycielami, ale także czas refleksji nad  dalszym zżyciem. 

Życzymy wam „szczęśliwej drogi”, bo „już czas”.

Opiekunki SU –p .Ewa Góra i p. Dorota Mazan podziękowały odchodzącemu samorządowi:Gabrieli Szot, Laurze Burek, Wiktorowi Krzemińskiemu, Bartłomiejowi Tomaszewskiemu i Łukaszowi Orczykowi i wręczyły drobne upominki. 

Opiekunki szkolnego kola PCK i HDK –  pani Małgorzata Wieczorek i pani Dorota Kępińska  podziękowały uczniom oddającym krew i działającym w grupie ratowniczej i obdarowały ich upominkami.

 Kamila Kozieł – nasza utalentowana muzycznie absolwentka z klasy IV a  poruszyła wszystkich piosenką Anny Jantar, a potem już „polały się łzy”, gdy wychowawczynie żegnały swoje klasy. Było nostalgicznie, wzruszająco, poważnie i humorystycznie!!!!

Absolwenci usłyszeli także piękne słowa pożegnanie od klas III, które w ich imieniu przekazały uczennice klasy III Ap – Iga Dąbrowska i Anna Zdonek przygotowane przez p, Dorotę Jaros, Uroczystość zakończył występ raperów z III Ap – Igora Bajerczaka i Jakuba Paluszkiewicza,  którzy przywrócili nieco uśmiechu zapłakanym absolwentom.

Za oprawę techniczną odpowiadali: Oliwia Szczerba i Krzysztof Świercz.

Po oficjalnej uroczystości klasy udały się na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Autorką fotorelacji jest Oliwia Szczerba z klasy III c.