Podziękowanie dla całej społeczności szkolnej.

Dzięki uczniom, rodzicom, pracownikom administracji, nauczycielom i dyrekcji, udało się zgromadzić podczas kawiarenki szkolnej 1200 PLN, które przekazaliśmy pracownikom PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pieniądze będą przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych produktów dla dzieci z Ukrainy, które są pod opieką Punktu Humanitarnego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opiekunki szkolnego koła PCK, pedagog i p. Małgorzata Dyjach – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Autorką fotorelacji jest Oliwia Szczerba z klasy 3c.