ZŁOTE SZKOŁY NBP – styczeń- marzec 2022

W okresie od stycznia 2022 do marca w Zespół Szkól Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,uczniowie klas 3pa i 3pb realizowali projekt – ZŁOTE SZKOŁY NBP – Bezpieczni w finansach osobistych ZŁOTE SZKOŁY NBP to ogólnopolski program, zorganizowany przez Narodowy Bank Polski i skierowany do środowisk szkolnych, jego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej.

Została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej i składała się ona  z nauczycieli- Agnieszki Kwiatkowskiej i Agnieszki Bęben  oraz z uczniów klas 3pa i 3pb – Igora Bajerczaka, Oliwii Heneczkowskiej, Mileny Pocheć, Julii Oraniec, Damiana Orłowskiego. W ramach projektu realizowane były zadania:

–    Warsztat uczniowski – Bezpieczne Finanse – Bezpieczne Środowisko. 
Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego praktyczne aspekty wiedzy z zakresu tematu przewodniego edycji. Szkolna drużyna wybrała temat Bezpieczne Finanse- Bezpieczne Środowisko.  

–    Szkolna debata – Bezpieczne Finanse  Zadanie polegało na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu. W dniu 9 marca 2022 w naszej szkole odbyła się debata – Bezpieczne Finanse.Moderatorkami debaty były: panie Agnieszka Bęben i Agnieszka Kwiatkowska Na życzenie uczniów zostali zaproszeni goście w roli ekspertów do spraw bezpieczeństwa bankowego i finansowego oraz bezpieczeństwa tożsamości i cyberprzestępczości. Ekspertem w sprawach ekonomii i bankowości był dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. A ekspertem w zakresie cyberprzestępczości – była pani policjant Anna Waliszewska z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim z Wydziału Prewencji. Debata Bezpieczne Finansemiała charakter debaty panelowej. Była to ciekawa „lekcja ekonomii i bezpieczeństwa” z ekspertami.

–    Lekcja z ekonomią. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole.  Młodzież ZS Nr 1 uczestniczyła w dwóch lekcjach – Ochrona danych i pieniędzy  przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości? Która została przeprowadzona przez  panią Agnieszką Bęben w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Drugą lekcją była lekcja chemii – Czy karty płatnicze są szkodliwymi plastikami?  przeprowadzona przez panią Agnieszkę Kwiatkowską i łączyła ona ekonomię  z ekologią poprzez świat chemii.

Uroczysta gala online, ogłoszenia wyników odbyła się 28 kwietnia, Drużyna Ambasadorów wraz z innymi uczniami realizującymi projekt uczestniczyła we wspólnym oglądaniu. Zespół Szkół nr 1  otrzymał certyfikat Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Złote Szkoły NBP pozwolił ukształtować w uczniach świadomość bezpieczeństwa w finansach i postawy proekologiczne poprzez powiązanie płatności kartami z ochroną środowiska naturalnego. Młodzież z Drużyny Ambasadorów z wielkim zaangażowaniem realizowała zadania konkursowe z tegorocznej edycji i już opracowują pomysły na edycje w przyszłym roku.